HypnoBirthing- a natural approach to a safe, easier and more comfortable birthing.

HypnoBirthing is a rewarding, relaxing, stress-free method of birthing that is based on the knowledge as to how support the mother and their partners towards a gentle and empowering birth. 

HypnoBirthing supports nature in such a way that severe discomfort does not need to be a natural accompaniment of birthing, when a woman is properly prepared and trusts her birthing body. 

Through a well thought-out program of deep relaxation, self-hypnosis, abdominal breathing, visualization and education HypnoBirthing returns to a woman the art of birthing. This is a way of summoning to her natural birthing instincts and to birth her baby in safety and with ease. 

The HypnoBirthing Advantage:
1. Eliminates the Fear-Tension-Pain Syndrome before, during and after birthing.

2. Reduces, and often eliminates, the need for epidural and its 'twin sister' Syntocinon. 

3. Lessens fatigue in labor, leaving mother fresh, awake, and energized as she brings her baby into the world.

4. Shortens the opening phase, and reduces risk of medical interventions and pelvic floor damage. 

5. Brings mother, baby and your birthing companion together in a wonderful prenatal, perinatal, and postnatal bonding experience. 

6. The birthing companion is an integral part of the birthing.

Venue:
Senter for bevisst fødsel, Skovveien 3, 5th floor, 0257 Oslo.

Price: 4000,-pr couple which includes The HypnoBirthing book and CD. 

To book, please email me at helene@bevisstfoedsel.no with the following details:
Your name
Your birth companions name
Your estimated due date
Is this your fist baby? 
A contact phone number

Payment of the course is required upfront and your place will only be secured when full payment has been received. Payment should be made by bank transfer (please email me for account info)

Your HypnoBirthing teacher is:
Helene Habberstad, birth visionary and HypnoBirthing Practitioner. Founder at Senter for bevisst fødsel. She is a midwife, Somatic Experience trauma healing coach and Tai chi teacher. But most of all, deeply passionate about supporting and empowering woman and their partners to find their own grace and birth power. 

Welcome!

-----

HypnoBirthing- for par basert på en enkel og grundig metode for effektiv fødselsforberedelse. 


HypnoBirthing er like mye en flosofi som det er en metode. Det er en enkel, stressfri og lettlært metode for hvordan oppnå en tilstand av kraft, ro og trygghet før, under og etter fødselen, for både deg og fødselspartneren din. Dere lærer nøklene til å gi babyen en fødsel basert på kroppens evne til å føde instinktivt.

Dere vil lære hvordan bevare en tilstand av dyp hvile og avspenthet, selv-hypnose, enkel og effektiv magepust, visualiseringer og hvordan støtte hormon-og nervesystemet til optimal funksjon i fødselen. 

Noen fordeler med HypnoBirthing : 

1. Fjerner Frykt-Anspenthet-Smerte Syndromet (FAS) før, under og etter fødselen.

2. Reduserer og ofte tar bort behovet for medikamentell smertelindring og kunstig stimulering av fødselen. 

3. Minsker slitenhet for deg som føder, du forblir våken, tilstede og i mestring når du føder din lille. 

4. Effektivt og avspent fødselsarbeid hvor du jobber med kroppen, forkorter åpningsfasen og reduserer risiko for instrumentell forløsning og skade på bekkenbunnen. 

5. Du som mamma, den lille og fødselspartneren din får mulighet til å komme nære hverandre før, under og etter fødselen. 

6. Fødselpartneren din får en integrert og nær rolle. 

HypnoBirthing gir kvinner tilbake den kraft, trygghet og glede det er å føde slik naturen har tiltenkt det. Med trygghet og ro. 

Sted:
Senter for bevisst fødsel, Skovveien 3, 5 etg. 0257 Oslo. Her foregår kurset i avslappende og 'nedpå' omgivelser, med plass til undring og spørsmål :)
Jeg tar inn max fem par til kurset. 

Pris:
4000,- pr par og inkluderer bok, undervisningsmateriell og CD. 

Påmelding:
Påmelding registreres ved innbetaling til konto:
1503.15.88585. 

Send meg i tillegg en mail til helene@bevisstfoedsel.no med navn på deg og fødselspartner, når du har termin og om du er første-eller flergangsfødende.

Kursholder:
Helene Habberstad er innehaver av Senter for bevisst fødsel, et ressurssenter for kvinner og deres partnere. Hun er en fødselsvisjonær som arbeider for å støtte og styrke kvinner i retten til en god fødselsopplevelse. Hun brenner for å fremme fødselen som en naturlig og instinktiv prosess. 

Helene er utdannet jordmor, stress-og traumehelingsterapeut og tai chi lærer. Som jordmor har hun tidligere erfaring fra Abc-enheten, og som pioner og grunder bakFødeRiket

Velkommen!

Posted on March 4, 2015 .