Velkommen til Senter for bevisst fødsel!

Vi støtter mødre og fedre til å ta en aktiv rolle i fødsel, og skape erfaringer fyllt med tillit, nærvær og styrke.

Ved hjelp av mindfulness-baserte metoder bringer vi deg i tettere kontakt med dine ressurser og krefter, din tillit og ro til å føde slik det føles sant for deg. Det handler egentlig ikke om å lære noe nytt, men å minne kroppen din om det den allerede kan. Den er nemlig spesialdesignet til å føde. Utfordringen vår  idag er, at på tross av at det aldri har vært tryggere å føde, er mange kvinner redd for å føde, og redd for å miste kontroll.  Vi lever i en kultur med kollektiv fødselsangst. Vi vet at stress og frykt hemmer kroppens instinktive evne til å jobbe optimalt i fødsel. Vår oppgave og lidenskap er å støtte og veilede deg til å frigjøre stress, og gi deg konkrete redskaper til bruk i fødsel. Slik finner kroppen tilbake til en harmonisk og instinktiv fødekraft. Du vil bli støttet til å ta en aktiv og informert rolle i fødselen din, kjenne etter hva som betyr noe, hva du drømmer om, og ikke minst, hvordan du trenger å ha det for å kjenne deg trygg.  Fødsel stiger frem dypt innenfra når noe er modent. Det skjer helt av seg selv. Den modningen skjer både i kroppen, i hjertet og sjelen, og har sin helt egen rytme og puls.

andrebjerke.jpg

Veien mot en bevisst fødsel kan være god å gå sammen med noen som har gått den før.

Som far og partner får du konkret og håndfast hjelp til hvordan du best kan finne ditt bidrag til fødselen. Ditt mot og din sårbarhet trengs både før, under og etter fødselen. Vi kan gi deg erfaringsbaserte verktøy for å gå inn i den store overgangen med ro og kraft.

Bak prinsippene for en bevisst fødsel finnes det en klokskap. Når du først får øye på den, vil det ikke bare endre din fødselsopplevelse, men ditt forhold til selve livet.

Det handler om kjærlighet.